Deze cursus gaat uitgebreid in op wat een gezond voedingspatroon is. Je leest onder andere de belangrijkste informatie over en de voedingsrichtlijnen. Daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan bij verschillende populaire diëten en de effectiviteit ervan. Verder leer hoe je gelogde voeding kunt beoordelen en beter kunt helpen met de juiste keuzes te maken.

Hoe verander je het gedrag als iemand wil afvallen?  Wij zijn van mening dat je een klant nog beter kan begeleiden wanneer je een brede theoretische achtergrondkennis hebt over het probleem van de uitdagingen waar de klant mee worstelt.. En het probleem bij afvallen zit vaak niet in een gebrek aan een kennis over gezonde voeding, maar heeft veel meer te maken hoe diegene gemotiveerd blijft en niet terugvalt. Het onderdeel ‘gedragsverandering’ is opgedeeld in vier modules en wordt afgesloten met verschillende casussen zodat je de theorie kunt toepassen in de praktijk. De hele cursus is zo opgesteld dat je zoveel mogelijk praktische coachingsvoorbeelden meekrijgt.